Wat is PPS®?

Onze aanpak m.b.t. corona om je veilig een consult, coaching, cursus of assessment te laten volgen: de cursusgroepen zijn nooit groter  dan 5 personen, bij meer personen gebruiken  we een andere locatie, wij stellen mondkapjes beschikbaar als onze klant dat wenst, de consultant/coach/trainer draagt mondkapjes als de klant daar prijs op stelt; bij onze cursussen is één op één les mogelijk tegen geringe meerprijs; consults, coaching en cursussen kunnen online plaatsvinden; voor het overige hanteren wij de RIVM richtlijnen.

Wat GPS is voor uw auto is  PPS® voor de kwaliteit van werken door uw medewerkers. PPS® is de afkorting van  'Persoonlijke Positionering Strategie". De door klanten meest gestelde vragen in onze praktijk zijn veelal:

 • wil ik dit werk mijn hele leven blijven doen?
 • haal ik wel uit het leven wat erin zit?
 • wat zou ik anders willen doen, en waar ben ik dan geschikt voor?
 • hoe kan gemotiveerd blijven in mijn werk tot aan mijn pensioen?


Start een PPS® traject  om duidelijkheid te krijgen over:

 • waar  staat u in uw werk en uw motivatie, en waar wilt u naartoe?
 • wat is uw gedrag onder normale en onder stress omstandigheden op het werk?
 • wat zijn uw ontwikkelbare en niet-ontwikkelbare competenties?
 • in welke kunt u verantwoordelijkheid kunnen  dragen of zelfredzaam zijn?

Het zijn waardevolle componenten voor de werknemer én voor de werkgever. Hier inzage in krijgen kan het verschil maken tussen enerzijds disfunctioneren / ongemotiveerdheid (dus is er een grote kans op burn-out en een hoog ziekteverzuim) en vol energie er weer tegenaan, verantwoordelijkheid nemen, jezelf kennen, actie ondernemen.

Een PPS® traject is strak georganiseerd en geeft de opdrachtgever én medewerker de volgende inzichten:


 • De karakteristieken van de persoonlijke stijl en kernpatroon (jouw “werkelijke Ik”).
 • Hoe gedraagt iemand zich van van nature? Hoe doet hij/zij de dingen?
 • Hoe reageert iemand onbewust op situaties? Hoe gaat iemand om met situaties onder druk?
 • Wat zijn de specifieke talenten en groeimogelijkheden
 • Wat zijn de sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie
 • Wat is de persoonlijke stijl in relatie tot werk
 •  Welke specifieke competenties heeft iemand


Een PPS®traject bestaat uit de volgende stappen:

 • Kom eerst eens kennismaken voor een gratis en vrijblijvende uitleg
 • stap 1:  bestaat uit een competentie- en persoonlijkheidsonderzoek (kan bij ons op kantoor, maar ook online)
 • stap 2 : we maken samen een persoonlijk plan van aanpak, waar ligt je focus, waar wil je naartoe/bereiken, doelstellingen  formuleren, wat is een geschikte baan voor je?
 • stap 3 : we helpen je d.m.v. coaching, opleiding, begeleiding (of een combinatie daarvan) bij het bereiken van je doelstelling (of nieuwe functie / andere baan)

Elke stap kent zijn eigen beslismoment. Dat betekent dat je lang niet altijd alle stappen hoeft te doorlopen. Elk PPS® traject is maatwerk.

Maak nu meteen een online afspraak

Download hier de PPS brochure
PPS Brochure juni 2020 (new).pdf (337.81KB)
Download hier de PPS brochure
PPS Brochure juni 2020 (new).pdf (337.81KB)
 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info