Personal Development Consultants*

We kunnen je weer opleiden en testen Je kunt bij ons individuele cursus, coaching of begeleiding komen volgen in onze mooie accommodatie in Leeuwarden. Heb je het liever online? Dat kan ook. Populair momenteel zijn de beroepskeuze-onderzoeken en het PPS programma (begeleiding naar meer kwaliteit in je werk en in je leven). Meer weten? Kijk op www.rbc-consultants.nl of bel met 0582660304. Appen kan ook: 0647505060

Grote en kleine (MKB) bedrijven, profit en non-profit organisaties moeten zich steeds vaker  aanpassen aan de snel veranderende tijd. Aanpassingen in hun  product of dienst, organisatiestructuur en klantstrategie. Continue meeveranderen is het nieuwe ondernemen.

Van die veranderingen in  (MKB-)bedrijven en organisaties mislukt bijna 70%. Doelen worden niet gehaald en medewerkers raken het spoor bijster. Weerstand bij medewerkers blijkt de belangrijkste faalfactor. Medewerkers beschouwen veranderingen vaak als bedreigend voor de stabiliteit van hun werkomgeving, ze krijgen te weinig zicht op het succes ervan. En dus is er bij hen weinig draagvlak. Terwijl zij juist bepalend zijn voor het succes ervan. Aankomende tekorten op de arbeidsmarkt zorgt er bovendien voor dat ze al voor een geringe salarisverhoging naar de concurrent vertrekken. Hierdoor kan de continuïteit van de werkzaamheden zelfs in gevaar kan komen!

Laat u door ons adviseren en de regie voeren over die noodzakelijke veranderingen. Wij zorgen ervoor dat deze gedragen én succesvol worden. Wij betrekken de medewerkers volop bij de gewenste veranderingen en wij maken ze deelgenoot, bijvoorbeeld door middel van coaching, opleiding of workshops. Hiermee wordt door "ownership"  een hogere betrokkenheid gecreëerd. Wij activeren medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen aandeel binnen het veranderingsproces.

Wanneer  medewerkers mogen meedenken en meebeslissen over de richting en aanpak van de verandering werkt dat diep door op hun betrokkenheid bij de organisatie. En bovendien hebben medewerkers vaak goede ideeën.

Los van veranderingstrajecten kunt u bij ons terecht  voor individuele of groepsgewijze:

Wij streven constant naar persoonlijk succes en voldoening  van iedere leidinggevende en medewerker door ze te helpen zichzelf (nog beter) te leren kennen, zichzelf te organiseren, te ontwikkelen, samen te werken en open te (blijven) staan voor continue veranderingen.

Maak hier nu online een vrijblijvende afspraak  voor een nadere kennismaking.

Rutger Boelsma  , directeur / personal development consultant

* bekijk hier ons certificeringen, nevenmerken en samenwerkingsverbanden


 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info