RBC-Consultants (personal) development consultants

We leven in een snelle en door netwerken verbonden wereld, waarin baanbrekende technologieën, demografische veranderingen en politieke ontwikkelingen wereldwijd maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Het recente coronavirus, lockdowns zijn hoogstwaarschijnlijk de toegangspoort tot faillissementen en een hoge werkeloosheid. Een grote economische crisis ligt op de loer.

Hoogste tijd dus om de bakens te verzetten.Ga verandering zien als een constante en daarmee als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees ‘continue verandering’ . Dat continue mee veranderen is het nieuwe ondernemen in persoonlijk leiderschap, op afdelingen, in het MKB, in het familiebedrijf en bij de (lokale) overheid.

RBC-Consultants helpt met dat veranderen. Op organisatie- én op individueel niveau met gebruikmaking van persoonlijke ontwikkeling (personal development), waarderend onderzoeken en positief benaderen  (appreciatieve inquiry and approach). Wij transformeren de balans tussen sturing en zelforganisatie meer en meer  naar zelforganisatie. Dat vereist een andere sturing: het top down sturen op de inhoud verschuift naar het creëren van condities zodat de mensen zelf met acties komen om het gewenste resultaat te bereiken. Coachend leiderschap.

De kans is groot dat bedrijven en organisaties door de (crisis?) veranderingen in de komende jaren voor de vraag komen te staan welke medewerkers zij zullen gaan ontslaan en welke zij willen houden.In beide gevallen vraagt dat om investeringen.

Laat u door ons adviseren of regie voeren over die noodzakelijke veranderingen. Wij zorgen ervoor dat deze gedragen én succesvol worden. Wij betrekken de medewerkers volop bij de gewenste veranderingen en wij maken ze deelgenoot, bijvoorbeeld door middel van coaching, opleiding of workshops. Hiermee creëren wij een veel hogere betrokkenheid en activeren wij medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel binnen het veranderingsproces.Het is onze ervaring dat als  medewerkers mogen meedenken en meebeslissen over de richting en aanpak van de verandering dat veelal diep doorwerkt op hun betrokkenheid bij de organisatie.

Wij streven constant naar persoonlijk succes en voldoening  van iedere leidinggevende en medewerker door ze te helpen zichzelf (nog beter) te leren kennen, zichzelf te organiseren, te ontwikkelen, samen te werken en open te (blijven) staan voor continue veranderingen.

Maak hier nu online een vrijblijvende afspraak  voor een nadere kennismaking.

Rutger Boelsma  directeur / personal development consultant

* bekijk hier ons certificeringen, nevenmerken en samenwerkingsverbanden

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info