Personal Development Consultants


Grote en kleine (MKB) bedrijven, profit en non-profit organisaties ondervinden aan den lijve dat ze zich steeds vaker moeten aanpassen aan de snelle veranderende tijd. Aanpassingen in hun  product of dienst, organisatiestructuur en klantstrategie. Continue meeveranderen is het nieuwe ondernemen.

Nu blijkt dat zo’n 70% van die veranderingen in  (MKB-)bedrijven en organisaties mislukt. Daardoor worden doelen niet gehaald en medewerkers raken het spoor bijster. Weerstand bij medewerkers blijkt de belangrijkste faalfactor. Medewerkers beschouwen veranderingen vaak als bedreigend voor de stabiliteit van hun werkomgeving, ze krijgen geen zicht op het succes ervan. En dus is er weinig draagvlak onder  medewerkers voor een veranderingstraject. Terwijl zij juist bepalend zijn voor het succes ervan. Bovendien zorgen tekorten op de arbeidsmarkten ervoor dat ze tegenwoordig al voor een geringe salarisverhoging naar de concurrent vertrekken, waardoor de continuiteit van de werkzaamheden zelfs in gevaar kan komen!

Laat ons adviseren en de regie voeren over d noodzakelijke veranderingen. Wij zorgen ervoor dat deze gedragen én succesvol worden. Wij betrekken de medewerkers volop bij de gewenste veranderingen en wij maken ze deelgenoot, bijvoorbeeld door middel van coaching, opleiding of workshops. Hiermee wordt ownership en een hogere betrokkenheid gecreëerd. Wij activeren medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen aandeel binnen het veranderingsproces.

Wanneer  medewerkers mogen meedenken en meebeslissen over de richting en aanpak van de verandering werkt dat diep door op hun betrokkenheid bij de organisatie. En bovendien hebben medewerkers vaak goede ideeën.

Het ondersteunen van bedrijven/organisaties én hun medewerkers doen wij o.a. door::

De specialisten van RBC-Consultants streven constant naar persoonlijk succes en voldoening  van iedere leidinggevende en medewerker door ze te helpen zichzelf (nog beter) te leren kennen, zichzelf te organiseren, te ontwikkelen, samen te werken en open te (blijven) staan voor continue veranderingen.

Maak hier nu online een vrijblijvende afspraak  voor een nadere kennismaking.

Rutger Boelsma  , directeur / personal development consultant

 

bekijk hier ons certificeringen, nevenmerken en samenwerkingsverbanden

 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info