Inschrijvingsformulier Ontwikkelingsadvies 45+, Training Leidinggevenden

Je kunt hier inschrijven voor:

  • gratis ontwikkeladvies 45 plussers of:
  • (gratis) training leidinggevenden m.b.t. ontwikkelen medewerkers

Met de het doen van de aanvraag bevestig ik te voldoen aan de criteria:

  • Ik ben 45 jaar of ouder
  • Ik  werk  minimaal 12 uur per week (loondienst of ZZP-er)
  • Ik zit niet in een ziekte-, ontslag of re-integratie traject
  • Meld je dan hier aan voor het Ontwikkeladvies.

Meld je dan nu aan voor een gratis Ontwikkeladvies.Dit initiatief van het ministerie van SZW heeft als doel om 45-plussers meer de regie te geven over hun loopbaan of:

Ben je leidinggevende die voor de medewerkers nadenkt over langere termijn loopbaan en werksituatie? Meld je dan aan voor "Training Leidinggevenden"

RBC-Consultants is één van de uitvoerende partijen van deze  beide initiatieven

Wij gebruiken de door u ingevulde gegevens voor de toetsing aan de criteria, zoals opgesteld door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, voor deelname aan het Ontwikkeladvies 45+. Voldoet u niet aan de criteria dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken na deze toetsing. Voldoet u wel aan de criteria dan nemen wij direct contact met u op  voor het verdere vervolg van het Ontwikkeladvies 45+. Wij verwijderen uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na afronding van uw Ontwikkeladvies 45+.