Gratis Ontwikkeladvies voor 45 plussers

Het Ontwikkeladvies is een initiatief van het ministerie SZW als onderdeel van een brede aanpak om ouderen- werkloosheid terug te dringen. RBC-Consultants is één van de uitvoerende partijen van dit initiatief. Met ons advies kunnen we 45-plussers meer regie geven over hun loopbaan.

Let op: deelname is kosteloos tot december 2019

(de kosten worden volledig aan ons vergoed door het ministerie van SZW)

Voor wie is het precies?

Medewerkers die voldoen aan de volgende criteria hebben recht op een ontwikkeladvies

 • 45 jaar of ouder
 • Werkt gemiddeld 12 uur of meer
 • Is niet ziek
 • Zit niet in een reorganisatie of ontslagregeling

 Wat is de inhoud van het advies?

We meten bij de medewerker: wat is/ zijn uw

 • persoonlijkheid(karakteristieken en drijfveren)
 • talenten (met mensen en taken),
 • persoonlijke groeimogelijkheden (met mensen en taken),
 • persoonlijke communicatiestijl (sterkten en valkuilen),
 • persoonlijke stijl in de werkomgeving (wat werkt en wat werkt niet),
 • stressbestendigheid, hoe zie jij jezelf en wat zijn jouw basisbehoeften.
 • Daarnaast komen er nog 16 competenties aan de orde. De competenties waarop de medewerker zichzelf het hoogst     beoordeelt, wijzen op  zijn/haar sterke punten. De competenties waarop zij zich het laagst beoordelen, kunnen belangrijke aandachtspunten bieden, bijvoorbeeld  in de vorm van een cursus of coaching (additioneel aanbod)

Naast de scores vindt de kandidaat in het advies, per competentie, uitleg over de competenties en over wat ze betekenen voor werk en loopbaan.

Je mag het advies ook individueel- zonder tussenkomst van je werkgever- aanvragen. Wij informeren de werkgever daar niet over.

Met als conclusie:

 •  Wil je je huidige functie blijven uitoefenen of is er nog meer mogelijk?
 •  Welke toekomstscenario’s zie je nog in je huidige werkgebied of daarbuiten?
 •  Hoe kun je je werk tot je pensioen volhouden?                                                               lees hier wat deelnemers er van vinden
 •  Welke stappen moet je nemen om dit te bereiken? 

Het volledige schriftelijke advies wordt uitgebreid mondeling/telefonisch toegelicht.

Hoe aanmelden?

 

Download hier de flyer
Gratis Ontwikkeladvies
Flyer..pdf (229.71KB)
Download hier de flyer
Gratis Ontwikkeladvies
Flyer..pdf (229.71KB)

-      Bel ons voor een inschrijving op 058-2660304. 

-      Vul hier nu het AANMELDINGSFORMULIER in                                    Het Ontwikkeladvies 45+ is een initiatief van:    

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info