Bedrijfsovername

Als in het familiebedrijf de zaak wordt overgedragen aan de kinderen gaat dat veelal gepaard met (soms heftige) emoties. Wij begeleiden enkel de emotionele kant van de overdracht en houden ons niet bezig met financiën, structuren of logistiek. 

In dat kader van de overdracht kan het wenselijk zijn je hierin door ons te laten begeleiden, we hebben daarin veel ervaring:

  • wij kanaliseren de emoties en halen de scherpe kantjes eraf
  • we onderzoek of je kinderen geschikt zijn voor overname
  • wij helpen de eigenaren met 'het afscheid' nemen van hun bedrijf

Een rationele ondernemer heeft goede redenen het opvolgingsvraagstuk serieus te nemen. Er staan immers grote belangen op het spel.Het niet aan de orde stellen van de opvolging wordt meestal toegeschreven aan zowel het instinctieve verlangen van de directeur om de controle te behouden over de eigen creatie, als de natuurlijke afkeer van planning. Tot op zekere hoogte is dit waar, maar de obstakels blijken veel subtieler en complexer te zijn. De overdrager wordt beïnvloed door diverse krachten die gericht zijn tegen opvolgingsplanning. Om een aantal te noemen:

Angst voor de dood

Veel mensen hebben moeite met het accepteren van hun sterfelijkheid en dat geldt in het bijzonder voor ondernemers.

Tegenzin om afstand te doen van controle en macht.

De eigenaar is gewend de leiding te hebben over het bedrijf en het is daarom niet verwonderlijk dat het opgeven van een machtspositie grote weerstand oproept bij die eigenaren.

Verlies van identiteit

De gedachte afstand te moeten doen van het bedrijf kan door de eigenaar worden ervaren als een verlies van de identificatie met het bedrijf.

Vooringenomenheid ten aanzien van planning

Ondernemers zijn eerder doeners dan planners. Ze steken hun energie in de dagelijkse activiteiten en ervaren planning als bureaucratisch en remmend.

Het niet kunnen kiezen tussen kinderen

Ondernemers vinden het onacceptabel één van hun kinderen een voorkeursbehandeling te geven ten koste van de andere kinderen.

Angst voor pensionering

Het idee dat ze hun dagelijkse activiteiten moeten inwisselen voor de leegte van de pensionering, is voor ondernemers niets minder dan een regelrechte ramp. De angst bestaat om na de pensionering in een zwart gat te belanden.

Jaloezie en rivaliteit

Veel ondernemers ontwikkelen een overdreven opvatting over hun eigen belangrijkheid als ze hun opvolging moeten regelen.

De familie

 Krachten tegen opvolgingsplanning beperken zich niet tot de overdrager. De familie vormt een andere bron van spanningen die ertoe leidt dat het opvolgingsprobleem wordt ontlopen. De rol van de partner bij opvolgings-beslissingen is bijvoorbeeld een belangrijke. Niet alleen kan de partner invloed hebben op het al dan niet plannen van de opvolging, ook kan deze mede bepalen welke kandidaten voor opvolging in aanmerking komen.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info