Wij helpen mensen & organisaties
 
met veranderen en presteren

Wat is PPS®?

PPS® is de afkorting van  'Persoonlijke Positionering Strategie". Een multifunctionele ontwikkelingsmethode voor medewerkers die bijvoorbeeld:

 • hun doelstellingen niet halen
 • een ongewenste houding of attitude laten zien
 • de taken niet goed uitvoeren
 • niet meer gemotiveerd zijn voor de functie etc.


Start een PPS® traject  met de betreffende medewerker om duidelijkheid te krijgen over:

 • waar  zij staan in hun werk en hun motivatie, en waar willen zij naartoe?
 • wat is hun gedrag onder normale en onder stress omstandigheden op het werk?
 • wat zijn hun ontwikkelbare en niet-ontwikkelbare competenties?
 • in welke mate zij verantwoordelijkheid kunnen  dragen of zelfredzaam zijn?


Het zijn waardevolle componenten voor de werknemer én voor de werkgever. Hier inzage in krijgen kan het verschil maken tussen enerzijds disfunctioneren / ongemotiveerdheid (dus is er een grote kans op burn-out en een hoog ziekteverzuim) en vol energie er weer tegenaan, verantwoordelijkheid nemen, jezelf kennen, actie ondernemen.

Een PPS® traject is strak georganiseerd en geeft de opdrachtgever én medewerker de volgende inzichten:

 • De karakteristieken van de persoonlijke stijl en kernpatroon (jouw “werkelijke Ik”).
 • Hoe gedraagt iemand zich van van nature? Hoe doet hij/zij de dingen?
 • Hoe reageert iemand onbewust op situaties? Hoe gaat iemand om met situaties onder druk?
 • Wat zijn de specifieke talenten en groeimogelijkheden
 • Wat zijn de sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie
 • Wat is de persoonlijke stijl in relatie tot werk
 •  Welke specifieke competenties heeft iemand


Een PPS®traject bestaat uit de volgende stappen:

 • Kennismaken en uitleg (gratis en vrijblijvend)
 • competentie- en persoonlijkheidsonderzoek
 • persoonlijk plan van aanpak
 • coaching, opleiding of begeleiding


Elke stap kent zijn eigen beslismoment. dat betekent dat lang niet altijd alle stappen doorlopen moeten worden. Elk PPS® traject is maatwerk.Maak nu meteen een online afspraak